Januari

* 27 – 28 - 29: Ivanhoe te Marcourt. Org. Indian Head

 

 Februari

*3-4-5: Winterrally te Houffalize. Org. BMVT

* 18: In the Footsteps off the 82nd Airborne Division te Goronne

 

Maart

* 19 : Dead Man's Ridge Walk te Morhet

 

April

* 30: Militariabeurs te Ciney

 

Mei

* 19 – 28 : Kamp ’44 openluchtmuseum te Putte. Info: www.kamp44.be

* 20-21: Operation Neptune ( Hombeek) Info: www.operation-neptune.be

* 25-26-27-28: Geronimo’s Camp te Celles. Org. 101AB – 326Eng.

 

Juni

* 2-3-4-5: Pinkstertreffen te Ulbeek. Org. Patton Drivers

* 23-45-25: Return to Y-29 te Zutendaal. Org. Hell on Wheels

* 24-25 : Historia Mundi te Glabbeek.

 

Juli:

* 30 Juni 1-2 juli : 18de treffen Lubbeekse LegerVrienden te Kerkom Boutersem. Org. vzw Lubbeekse LegerVrienden. Info : www.lubbeekselegervrienden.be

* 7-8-9 : 82nd – 101st Airborne Division te Herselt.

* 14-15-16: Field Depot ( Maleves)

* 28-29-30: Operation Bleucoat te Lichtaart. Org. vzw Spearhead

 

Augustus:

* 4-5-6: Fort de Lantin

* 12-13: Wings and Wheels te Ursel.

* 18-19-20: Zomertreffen " Het Verzet" te Rutten.

 

September:

* 1-2-3 : Tanks in Town te Mons

8-9-10: Bevrijdingsfeesten te Borlo. Org. Het Pachthof.

8-9-10: Breendonk ’44. Info: www.HMV.belgium.be

 

November:

* 11: Herdenking te Kerkom - Boutersem

 

December:

* 3: Militariabeurs te Gent.

*8- 9-10: Nuts Bastogne